't Gooi Estate Rentals
Houtzagerij 1
1251 GK Laren

Tel: 035-888 49 90; 06-492 39 337
Mail: info@gooirentals.nl

Beheer

Naast het opstellen van de huurovereenkomst, het controleren van het inspectierapport en het afhandelen van de borgstelling, kunnen wij ook voor het technisch beheer van de woning zorgdragen.
‘t Gooi Estate Rentals treedt op als vastgoedbeheerder en is het aanspreekpunt voor huurders bij onderhoudsklachten. Wij coördineren voor u de technische storingen en de onderhoudsopdrachten.


Zodra de huurtermijn verstreken is, zal de woning nauwkeurig geïnspecteerd worden om te beoordelen of de woning in een goede staat wordt achtergelaten. Mocht dit niet het geval zijn dan zal er een verrekening met de borgsom plaats vinden. Uiteraard zal ‘t Gooi Estate Rentals ervoor zorgen, met instemming van de verhuurder, dat de woning vervolgens weer geheel verhuurklaar is!


Kortom, u regelt het allemaal bij ‘t Gooi Estate Rentals! Via het contactformulier kunt u uw woning opgeven. Graag overleggen wij met u uw wensen omtrent het beheer.